-o-nas

 

Košice ako na dlani

obrazovo-textová publikácia, približujúca históriu i súčasný život mesta

• úvodný text o histórii mesta Košice a krátke texty o histórii, pamiatkach, súčasnosti, voľnom čase a okolí, dopĺňajúce fotografie Stanislava Jirouška, Alexandra Jirouška a archívu mesta Košice

• 224 farebných záberov s popisom

• texty v slovenskom, nemeckom, anglickom a maďarskom jazyku

Na začiatok stránky