-o-nas

 

Osudy slanských Forgáčovcov a Waldbottovcov

Rozmer: 170 x 240 mm

Spracovanie: 168 strán, matný kriedový papier135g/m2, tvrdá väzba a matným laminom a lokálnym lakovaním

Autor: Jolana Janičkárová
Fotografie: archív autorky, Ivan Zezulka, Stanislav Vojtko, Gabriela Kutajová, Alexander Jiroušek, Stanislav Jiroušek

* textová publikácia doplnená o historické a súčasné fotografie
* 110 historických fotografií
* kniha obsahuje aj rodokmene Forgáčovcov a Waldbottovcov
* texty v slovenskom jazyku, resumé v anglickom, maďarskom a nemeckom jazyku
* autorka knihy prelomila ľady pokrývajúce tajomstvo rodiny Forgáčovcov a Waldbottovcov v roku 2003, kedy Nižnú Kamenicu navštívila barónka Eva Waldbottová z Mníchova a začala intenzívnejšia korešpodencia medzi poslednými priamymi potomkami grófky Alžbety Forgáčovej-Waldbottovej, Hedwigou a Ladislavom a jej veľký záujem o tento šľachtický rod sa zmenil na vášeň s akou napísala celú knihu.

Publikácia sleduje iba líniu slanských Forgáčovcov od Hunt-Poznanovcov cez gýmešských, haličských a sečianskych Forgáčovcov a prostredníctvom poslednej slanskej príslušníčky tohto rodu, grófky Alžbety Forgáčovej-Waldbottovej, sleduje aj osudy jej štyroch detí, ich detstvo chránené pevnými múrmi ich kaštieľov a spoločenským postavením rodiny, ich zápas o prežitie počas vojnového besnenia v Európe a trpké skúsenosti emigrantov na americkom kontinente.

Na začiatok stránky